Algemene voorwaarden Springpret Verhuur Staphorst

1. Huurder is volledig aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit diefstal, vernieling, onachtzaamheid e.d.
2. Huurder dient zich te houden aan tijdige terugbezorging, zodat de volgende huurder op tijd kan beschikken over het gehuurde.
3. Verhuurder heeft het recht onkosten door schade bij terugbezorging van de huurder te vorderen.
4. De hoogte van de schade word bepaald door de verhuurder.
5. Mocht er onverhoopt schade zijn toegebracht aan gehuurde goederen, dan behoudt verhuurder het recht vervangende goederen mee te geven.
6. Verhuurder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor een schade ontstaan door onzorgvuldigheid of onbekwaamheid.
7. Huurder draagt zelf verantwoordelijkheid voor ongeval of lichamelijk letsel naar aanleiding van gebruik van het gehuurde, en vrijwaard de verhuurder hiervan.
8. Huurder dient er zorg voor te dragen dat er toezicht is bij het gebruik van het springkussen bij kinderen onder de 12 jaar.
9. Alle springkussens/poppen worden geleverd met een opblaas-pomp die werkt op 230V(gewone huisaansluiting), de huurder dient zelf te voorzien in een deugdelijke stroomvoorziening en eventuele verlengsnoeren.
10. Huurder heeft gebruikershandleiding gelezen en verklaart zich hiermee akkoord.

 

Gebruikershandleiding Downloaden

 

reader Handleiding